Przeczytaj inne:
Życiowy kompas wskaże drogę, gdy pojawią się problemy
Problemy, przed jakimi stoimy

"Ważkie problemy, przed jakimi stoimy, nie mogą zostać rozwiązane za pomocą tego samego sposobu myślenia, jaki do nich doprowadził. Albert...

Zamknij