Akceptacja i poddanie

Kiedy poddajesz się temu, co jest, i stajesz się w pełni obecny, przeszłość traci jakąkolwiek moc. Otwiera się królestwo Istnienia, które dotychczas  przesłaniał umysł. Nagle budzi się w tobie wspaniała, nieporuszona cisza, bezkresne poczucie spokoju. A z pokojem przychodzi radość. A z radością miłość. A w samym centrum – świętość. To, co nieograniczone. To, czego […]

Czytaj dalej...