Wrodzone pragnienie

“Posiadamy wrodzone pragnienie, by nieustannie się uczyć, wzrastać i rozwijać. Chcemy stać się czymś więcej, niż jesteśmy. Gdy już poddamy się tej skłonności ku ciągłemu i niekończącemu się doskonaleniu, nasze życie stanie się nieprzerwanym pasmem osiągnięć i niewyczerpanym źródłem satysfakcji.” Chuck Gallozzi

Czytaj dalej...